Anderen over mij

Getuigschriften

 • Sander heeft zich met grote inzet van zijn taak gekweten en wij konden altijd op hem rekenen. Bovendien kenmerkte hij zich als een loyale en betrouwbare assistent-account. AGN Daamen & van Sluis 
 • Wij hebben Sander leren kennen als leergierig, geinteresseerd in de business en prettig in de omgang. Zijn goede computervaardigheden kwamen ons goed van pas. Hij controleerde regelmatig met zijn collega’s of hij op het goede spoor zat en of hij de juiste prioriteiten t.o.v. afgesproken deadlines hanteerde. Hij kan nog wat winnen in het soms impulsief reageren en niet altijd to the point formuleren BP Commercial Lubricants 
 • De positieve kanten van Sander zijn: betrouwbaar, intelligent, nauwkeurig en meedenkend in de organisatie. Het enige negatieve puntje wat op Sander aan te merken is dat de nauwkeurigheid nog wel eens van invloed kan zijn op de snelheid van de uit te voeren werkzaamheden. Van Oudenallen B.V.
 • His versatility was one of the first things that caught my attention. An other trait which is charasteristic for Sander is his perseverance. He also proved to be a reliable and efficient worker who was well organised. VHD Alarmcentrale
 • Wij hebben de heer Sander Goethals leren kennen als een medewerker, die met een positieve instelling, de opgedragen werkzaamheden, in een hectische omgeving, accuraat en correct heeft uitgevoerd. Hij heeft als eigenschap zich vast te bijten in projecten, vervolgens een probleemanalyse te maken om zo tot een goede oplossing te komen. Hema Bakkerij Zwolle
 • Wij hebben de heer Goethals leren kennen als een goed teamlid dat de hem opgedragen werkzaamheden steeds tot onze volle tevredenheid en met persoonlijke inzet heeft verricht. Atos Consulting
 • Wij hebben hem leren kennen als een collega met brede interesse op veel terreinen binnen de organisatie. Stichting Calibris Kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport

Asssesments

 • Randstad Professionals (uit 2006):
  • bovengemiddeld -> Probleemorientatie (nieuwsgierig, doorvragen) en Zelfbeheersing (stressbestendig, tegen kritiek kunnen).
  • benedengemiddeld-> Omgevingsbewustzijn (aanvoelen van (on)geschreven regels, makkelijk contacten leggen)
 • Loopbaan Quick Scan (uit 2009):
  • bovengemiddeld-> Sociale orientatie (legt makkelijk contact, vlotte babbel), Zelfstandigheid (zelf willen beslissen) en Flexibiliteit (staat open voor verandering, speelt (te) snel in op veranderingen).
  • benedengemiddeld-> Marktgerichtheid (geen oog voor de markt of wensen van de klant), Risicobereidheid (voorzichtig, argwaan voor nieuwe situaties), Effectiviteit (twijfel over eigen kunnen, anderen hoger plaatsen).
 • Kenhardt (uit 2010):
  • Gemiddeld-> Intellect/vaktechnisch (Continu leren, Analyseren, Nieuwe ideeen accepteren, Oplossing genereren)
  • Benedengemiddeld-> Sociaal/communicatief (Samenwerken, Contructief opstellen, Proactief Communiceren, Klantgericht handelen).

LinkedIn referenties

 1. Sander heb ik ervaren als een bevlogen, analytische collega. Focus op het leggen van de verbindingen tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Sander is een ervaren expert in proces en risico management wat het project tot een succes heeft gemaakt.
 2. Sander heeft tijdens een groot en complex project met processen die geïntegreerd moesten worden zeer goed werk geleverd. Bij het integreren van deze processen had Sander te maken met verschillende afdelingen op verschillende locaties. Met zijn klantgerichte aanpak, was hij al snel een graag geziene man op de verschillende afdelingen en locaties en was hij voor de verschillende stakeholders gemakkelijk te bereiken. Sander was initiatiefrijk en met zijn frisse bijdragen was hij in staat om mensen bij elkaar te krijgen en zaken voor elkaar te krijgen. Met zijn inbreng was het dan ook fijn om zijn contract te kunnen verlengen, zodat hij ons nog mee kon helpen om bij een aantal andere processen de puntjes op de i te zetten.
 3. Sander was the ‘conscience’ of my last project. The way he combined the clear facts with the events in the larger environment into effects on the project was remarkable. Next to this, Sander is the perfect guy to discuss with at all levels. He has a good ‘helicopter view’ and excellent communication skills an, last but not least, is a very pleasant collegu
 4. Wat ik bij Sander heb leren waarderen is: 
  – kennis van zaken 
  – gaat niet alleen om het opleveren van de cijfers en getallen maar om wat je er mee moet/kunt doen (beleid, kwaliteit, evaluatie) 
  – beperkt zich niet tot zijn opdracht maar streeft ernaar uit te gaan van het belang van zijn opdrachtgever. 
  – is gewoon een aardige persoon om in ‘je team’ te hebben. 

Voor meer (actuele) referenties bekijk ook mijn LinkedIn profiel