Tarieven en Algemene Voorwaarden

  • Goethals Advies en Ondersteuning hanteert een basis tarief van € 85,-
  • Definitieve tarieven kunnen hiervan afwijken door de aard van de werkzaamheden, locatie, duur en omvang van de opdracht;
  • Tarieven zijn altijd exclusief € 0,28 reiskosten (regulier woon-werkverkeer) en exclusief 21% BTW tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen;
  • Facturering op basis van nacalculatie tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
  • Werkzaamheden op basis van VAR Winst uit Onderneming (WUO) en onder beroepsaansprakelijkheid verzekering;

Op alle genoemde tarieven en opdrachten van Goethals Advies en Ondersteuning zijn de Algemene Voorwaarden Goethals Advies en Ondersteuning 25-08-08 versie 1.0 van toepassing.