Planning & Control

Bij Planning en Control wordt vaak aan de financiële cyclus van begroting via periodieke rapportages naar jaarrekening gedacht. Ik zie binnen organisaties meerder P&C cycli. Op strategisch niveau is er vaak een (meerjaren) plan dat via MT vergaderingen naar een jaarverslag gaat. Maar ook op operationeel vlak gaan organisaties vaak van procesbeschrijving via proces indicatoren naar proces audits.

Verschillende termen zoals corporte performance management of business intelligence worden gehanteerd maar hetgeen waar het om gaat is inzicht in de bedrijfsvoering verschaffen. Vragen als hoe hebben we het gedaan of liggen we nog op koers moeten beantwoord worden om niet stuurloos te raken.

Van operationele prestatie-indicatoren tot financiële begrotingen overal heeft Sander Goethals mee te maken gehad. Voornamelijk het strategisch aspect van de Planning en Control cyclus spreekt hem erg aan. Bijvoorbeeld De structuur neerzetten van een Business Balanced Score Card en daar vervolgens een managementinformatiesysteem omheen bouwen.

Maar het werkelijk “in control zijn” gaat verder dan diverse rapportages. Sander gelooft vooral dat de werkelijke toegevoegde waarde zit in, scherpe analyses die tot verhelderende inzichten leiden. Daarvoor is kennis van de business nodig en moet de link tussen staf en lijn goed gelegd zijn.

Of het nu gaat om het inrichten van een Performance Management omgeving of tijdelijke ondersteuning op het gebied van (financiële) rapportage, Goethals Advies en Ondersteuning is…“Altijd handig om erbij te hebben”