Project- en Verandermanagement

Bij veel opdrachten komt het al snel neer op het schrijven van plannen van aanpak, beleidsnotities of project plannen. Het komt er in elk geval op neer dat er een wens is om veranderingen aan te brengen.

Om gestructureerd geplande verandering aan te brengen is Sander in het bezit van verschillende relevante certificaten zoals Prince2 Practitioner, P3O Practitioner en MSP Foundation. Daarnaast heeft hij ervaring met MS Projects.

Belangrijker is dat Sander in divers projecten heeft meegedraaid waarbij zijn rollen zeer divers waren. Van PMO, Inhoudelijk projectmedewerker tot Projectmanager Sander heeft ruime ervaring met projectmatig werken.

Om een verandering succesvol te implementeren is het van groot belang om ook oog te hebben voor cultuuraspecten. Sander kenmerkt zich door kennis van de te hanteren methodiek te combineren met analytisch vermogen dat ook de zachte factoren in organisaties meeneemt.  Zo schrijft hij in de regel geen uitgebreide project plannen (tenzij hier nadrukkelijk om gevraagd wordt) maar presenteert hij zijn ideeën in een PowerPoint van maximaal 15 slides waarvan er altijd één gewijd is aan cultuur. Op die manier houdt hij vanaf de initiatie al rekening met zijn publiek en doelgroep.

Of het nu gaat om het opzetten van een control cyclus rond een project organisatie of het ondersteunen van een organisatie als Projectleider, Goethals Advies en Ondersteuning is…“Altijd handig om erbij te hebben”