Persoonlijkheidschets

Sander heeft diverse persoonlijkheidstests gedaan hieronder vind u de uitslagen die een beeld geven van het type mens waarmee u zaken doet als u kiest voor Goethals Advies en Ondersteuning.

  • Belbin
  • MBTI
  • Big Five
  • Profile Dynamics

Bebbin test

Sander scoorde exact even hoog op de rollen Plant en Vormer ik herken mij ook in beide profielen zoals deze hieronder beschreven staan. Sander ervaart deze rollen niet als tegenstrijdig maar juist als aanvullend op elkaar.

Plant

Dominant, zeer hoge intelligentie, introvert. De man met de plotselinge ideeën. ‘Ingeplant’ in rustige teams om creativiteit te genereren: hij maakt de nieuwe openingen. Een Plant roept weerstanden op door gebrek aan praktische zin en door kritische houding ten opzichte van ‘domheid’.

De Plant is de vernieuwer, de verzinner. De creatieve denker, wiens ideeën en alternatieven zich onderscheiden door originaliteit en verbeeldingskracht. Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om strategieën en scenario’s voor de toekomst te ontwerpen en om telkens weer verrassende, nieuwe oplossingen voor oude problemen te vinden.

Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn. Hij genereert ideeën en alternatieven en verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Hij brengt visie en dromen.

Een Plant is vooral van belang in de beginfase van een project of als schepper van een nieuw product. Maar ook als (intern of extern) adviseur komt hij goed tot zijn recht. Dikwijls is één Plant in een team voldoende. Als er meer zijn, bestaat de kans dat alle energie opgaat in het bestrijden van elkaars denkbeelden.

Vormer

Onrustig, dominant, extrovert. Hij geeft vorm aan de inspanningen van het team en zoekt patronen in de discussies. Uitdagend, ruziënd, snel gefrustreerd en onrustig. Eerder hard dan zachtmoedig, niet bang voor risico’s. Productief onder druk en bij hoge snelheid: verkoopleiders, uitgevers, voetbaltrainers.

De Vormer is een gedreven, wilskrachtig persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een sterke drang om te presteren. Hij is vlot, impulsief en ongeduldig. De vormer daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd. Hij geniet van strijd en woordenwisseling, maar moet wel winnen. Als het tegenzit, raakt de Vormer snel gefrustreerd, geëmotioneerd en ongedurig.

De Vormer is gericht op resultaat, verbindt daar zijn ‘ik’ aan en weet anderen in beweging te zetten. Hoewel hij voortdurend wordt geplaagd door twijfels over eigen kunnen, die alleen door resultaten kunnen worden weggenomen, ervaart zijn omgeving hem vaak als dwingend, stuwend en assertief. Hij is een moedige en vrijmoedige ondernemer, die ervoor zorgt dat dingen in gang worden gezet en die mensen vooral ziet in relatie tot het te bereiken doel.

De Vormer geeft richting en genereert actie. Omdat spanning en confrontaties hem doen opbloeien, mobiliseert hij de krachten in een team en stelt nieuwe doelen vast. Met name als het team door politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt.

De Vormer is van groot belang als er wezenlijke veranderingen dienen te komen. Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen. Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel risico gepresteerd moet worden.

Profiel uit de MBTI test: ENTJ

Personen met een ENTJ voorkeur zijn geboren organisatoren. Ze ontwikkelen makkelijk theorieën en zetten mogelijkheden om in plannen met doelstellingen op korte en lange termijn. Ze merken snel onlogische en inefficiënte procedures op en voelen een grote drang om die te corrigeren.

ENTJ’s zijn geboren critici. Ze bepalen hun eigen normen en passen die daadkrachtig toe op anderen, op organisaties en op zichzelf. Ze waarderen intelligentie en bekwaamheid en hebben een hekel aan inefficiëntie en onwetendheid.

ENTJ’s houden van stimulerende omgang met andere mensen en halen er energie uit. Ze trekken de meningen en handelingen van anderen vaak in twijfel en verwachten dat de anderen zich verdedigen, zodat beide partijen ervan kunnen leren.

ENTJ’s houden van zaken die duidelijk geregeld zijn maar door hun voorliefde voor ideeën laten ze zich soms verleiden tot verregaande intuïtieve onderzoekingen en discussies.

Score op de Big Five persoonlijkheidstest

  • Openheid (ook wel intellectuele autonomie) is de mate waarin men nieuwsgierig is naar de wereld en naar de eigen gevoelens/gedachten. Bevat eigenschappen als brede interesse en verbeeldingskracht: Score  7 van 9
  • Consciëntieusheid (ook wel zorgvuldigheid) is de mate van doelgerichtheid. Bevat eigenschappen als georganiseerd, grondig en nauwkeurig: Score 4 van 9
  • Extraversie is de mate waarin men behoefte heeft aan contact met anderen. Bevat eigenschappen als praatgraag, energiek en assertief: Score 7 van 9
  • Aardigheid (ook wel vriendelijkheid) is de mate waarin men onbaatzuchtig is. Bevat eigenschappen als beleefdheid en meewerkend: Score 7 van 9
  • Nuchterheid (emotionele stabiliteit) is de mate van veerkracht en elasticiteit in stresssituaties. Bij een lage score bevat dit eigenschappen als gespannen, angstig, zorgelijk of humeurig: Score 6 van 9

Uitkomst van de Profile Dynamics test

Het profiel laat zich kortweg typeren als dat van een analytisch en conceptuele denker. Opvallend is uw sterke voorkeur voor de waardensystemen geel en rood. Minder hoog, maar nog wel merkbaar aanwezig in uw profiel, scoren de waardensystemen oranje, groen en blauw.

Uw gele denkkracht en vermogen om met verrassende creatieve oplossingen te komen is opvallend. U trekt vaak de goede conclusies, denkt goed over zaken na alvorens te handelen, en heeft een brede visie, inzicht en overzicht. Uw tolerante houding die andere mensen ruimte biedt voor eigen invulling en ontwikkeling van hun talent wordt als prettig ervaren.

Het rood in uw profiel dwingt respect af. Anderen waarderen uw kordate optreden, kracht, snelheid van beslissen en directheid. In crisissituaties bent u niet gauw van uw stuk en weet u doortastend te handelen. Vrienden en vertrouwenspersonen waarderen uw trouw en loyaliteit. Anderen respecteren u, en zo ziet u het graag.